Construim sustenabil
pentru că pornim de la
expertize tehnice realizate
de inginerii noștri

Servicii Parapet

Asigurăm servicii de proiectare structurală pentru construcții idustriale și parcuri fotovoltaice sau hibride (PV-Eolian-cu Stocare) și servicii de inginerie geotehnică care includ investigații de teren, studii și proiectare geotehnică. Inginerii noștri realizează testele de smulgere și compresiune urmând cerințele din caietele de sarcini, inclusiv prin proiectarea și construirea unor echipamente adaptate cerințelor beneficiarilor.

Realizăm expertize tehnice cu ajutorul colegilor noștri, experți atestați, și rapoarte complete, bazate pe documente scrise și desenate. Calculele structurale sunt realizate 3D (Robot Structural Analysis).

Teste de smulgere
și compresiune

Una dintre primele si cele mai importante etape în realizarea unei construcții noi, sustenabile, este cea a testelor de smulgere și compresiune. Venim cu soluții tehnice complexe pentru a întruni cerințele din caietul de sarcini și cu echipamente adaptate nevoilor din teren.

Pentru astfel de lucrări e nevoie de ingineri cu expertiză în domeniu și de o tehnologie avansată. Noi le avem pe ambele!

Asigurăm :

✓ Vizita amplasament
✓ Calibrarea utilajelor de bătut
✓ Baterea stâlpilor
✓ Simulări adaptate cerințelor din caietul de sarcini (cicluri de îngheț-dezgheț, precipitații abundente, etc.)
✓ Testare efectivă și Colectare de date
✓ Aducerea solului la condițiile inițiale
✓ Reciclarea materialelor utilizate
✓ Prelucrarea și interpretarea datelor

Inginerie structurală

Fie că vrei să construiești un parc de panouri fotovoltaice, o centrală electrică mixtă sau o clădire industrială, proiectarea acesteia presupune conformarea unui sistem structural la un caiet de sarcini. La final, construcția trebuie să aibă o structură solidă, indiferent de factorii ce acționează asupra acesteia – cutremure, vânt puternic, zăpadă, precipitații abundente, etc.

Inginerii noștri structuriști au capacitatea de a înțelege toate aceste fenomene complexe, de a le simula și cuantifica prin teste, calcule matematice și metode inovative.

Asigurăm :

✓ Proiectare Structurală
✓ Verificări și expertize tehnice