Politica de confidențialitate

1. Introducere

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

2. Alte servicii

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplcațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

PRODFER CONSTRUCT SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Cluj Napoca, Tiberiu Popoviciu 6, Clădirea Team, judet Cluj, având Codul unic de înregistrare nr. 28098376 şi Număr de ordine în Registrul comerţului J12/1335/2018 (denumită în continuare “PRODFER CONSTRUCT SRL”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

4. Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a produselor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

6. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail office@parapet.ro

7. Angajamentul nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență – Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține – În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului – Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate – Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

8. Ce fel de informații colectăm despre tine?

Poți utiliza Platforma fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de produsele noastre, vi se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

9. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
 • Înregistrarea contului;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclama și conținut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

10. Care sunt temeiurile legale pentru preluarea datelor?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@parapet.ro

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi – Cum ar fi executarea unui Contract cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către PRODFER CONSTRUCT SRL, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a produselor PRODFER CONSTRUCT SRL, sau pentru a lua măsuri, la solicitarea ta, înainte de a încheia un Contract.

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale – Ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.

11. Cum dezvăluim datele tale?

PRODFER CONSTRUCT SRL poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai PRODFER CONSTRUCT SRL, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele PRODFER CONSTRUCT SRL (de exemplu, stocare a Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere), cu care PRODFER CONSTRUCT SRL a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în strainătate sau transferate către entități afiliate având sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În situaţia transferului de Date către state terţe, PRODFER CONSTRUCT SRL va comunica intenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci cand un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

PRODFER CONSTRUCT SRL poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice.

12. Pe ce perioadă stocăm datele?

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru furnizarea Produselor de către PRODFER CONSTRUCT SRL vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:

 • şterse sau distruse; sau
 • anonimizate; sau
 • transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil prvind păstrare a înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, in cazul în care închizi contul.

Pentru a te sigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, PRODFER CONSTRUCT SRL va revizui periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge.

13. Ce măsuri de securitate am luat?

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să completați formularul de contact din sectiunea Contact a Platformei.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

14. Care sunt drepturile tale?

Dreptul de retragere a consimțământului
Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când consimțământul este folosit ca temei legal pentru prelucrare (ex. atunci când prelucrarea nu se bazează pe o justificare diferită permisă de GDPR precum o obligație legală sau contractuală).Până să excludem datele persoanei vizate de la prelucrare, trebuie să confirmăm că solicitarea consimțământului este într-adevăr baza legală pentru prelucrare. Dacă nu, cererea poate fi respinsă pe motiv că prelucrarea nu necesită consimțământul persoanei vizate. Altfel, cererea ar trebui admisă.În multe cazuri, oferirea și retragerea consimțământului vor fi disponibile electronic –online, iar această procedură nu va fi necesară.

Când consimțământul privește un copil (definit de Regulamentul GDPR ca fiind o persoană cu vârstă de maxim 16 ani), exprimarea și retragerea consimțământului trebuie să fie autorizată de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată sau obținute din alte surse, există cerința de a informa persoana vizată despre scopul utilizării acestor date și despre drepturile pe care le are asupra lor.

Dreptul de acces asupra datelor
Persoana vizată are dreptul de a îi cere societatii ce date prelucrează despre ea, să aibă acces la respectivele date, precum și la următoarele informații:
1. Scopul prelucrării
2. Categoriile de date personale implicate
3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dacă există, în special terțe țări sau organizații internaționale
4. Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade)
5. Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal și limitarea sau opoziția față de prelucrarea acesteia
6. Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
7. Informații privind sursa datelor, dacă nu se obțin direct de la persoana vizată
8. Dacă datele personale vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv al profilării și, dacă da, al eventualelor consecințe implicate
9. În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, informații privind garanțiile care se aplicăÎn cele mai multe cazuri, procesul de luare a deciziilor pentru astfel de solicitări va fi simplu dacă nu se ajunge la concluzia că cererea este vădit nefondată sau excesivă. Cu toate acestea, compilarea informațiilor ar putea necesita ajutorul proprietarilor datelor.

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.
Dacă este necesar, vom lua măsuri pentru a valida informațiile furnizate de persoana vizată pentru a ne asigura că acestea sunt corecte înainte de a le modifica.

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Oferim persoanei vizate dreptul să ne solicite să ștergem fără întârziere date cu caracter personal în legătură cu una dintre următoarele situații:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii online copiilor.
Vom lua o decizie cu privire la fiecare caz de astfel de solicitări cu privire la faptul dacă cererea poate sau ar trebui să fie respinsă pentru unul dintre următoarele motive:
– datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
– datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
– din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
– în scopuri de arhivare în interes public;
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată își poate exercita dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:

– persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
– persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.În cazul în care se vor restricționa datele, acestea vor rămâne stocate, dar nu pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei. Ca excepție, ele vor putea fi prelucrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru (cu condiția ca persoana vizată să fie informată despre acest lucru). Alte organizații care prelucrează date personale în numele nostru trebuie de asemenea să fie informate despre restricționare.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să fie furnizate într-un format “structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină ” (articolul 20 din Regulamentul GDPR) și să transfere datele respective unei alte părți, de exemplu unui alt furnizor de servicii. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pentru care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, pe temeiul legal al contractului sau în situația în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor
Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe următoarele justificări legale:
– Pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice a operatorului
– În scopul intereselor legitime ale operatoruluiOdată ce opoziția a fost făcută, organizația trebuie să justifice motivele pe care se bazează prelucrarea și să suspende prelucrarea până când decizia a fost luată (regula). Organizația nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, organizația va înceta prelucrarea.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenție umană și de a contesta decizia.Există excepții de la acest drept, atunci când decizia:
1. Este necesară pentru încheierea sau executarea contract;
2. Este autorizată prin lege națională sau europeană;
3. Se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate;În situațiile de la punctele (1) și (2), organizația va pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a te adresa justiției
Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a se adresa justiției atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile.
Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Este important să știi că:
– Dacă ți-ai dat consimțământul pentru marketing direct, îl poți retrage în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
– Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail office@parapet.ro
– Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
– Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
– Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

15. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail office@parapet.ro