Parapet

INFORMAȚII

PARTENERI

MANAGEMENTUL

CALITĂȚII CERTIFICAT ISO

Succesul clienților noștri depinde de fiabilitatea instalațiilor pe care le proiectăm și le construim pentru ei. Strategiile de management “lean” și faptul că sunt proactivi în rezolvarea oricărei provocări contribuie la relațiile pe termen lung pe care le dezvoltăm cu clienții noștri.
Grupul Parapet respectă un sistem de management certificat, revizuit periodic prin audituri interne și externe.

Abordarea de management este orientată către proces și se bazează pe standardul recunoscut internațional DIN EN ISO 9001:2015 / OHSAS 1800, ISO 14001, 45001, 37001.

CONFORMITATE

Parapet reprezintă o gestionare corectă a tranzacțiilor comerciale. Dorim să fim partenerul dumneavoastră competent, autentic, corect și de încredere.
Parapet respectă legile și reglementările. Nu tolerăm corupția. În plus, subliniem respectarea strictă a regulilor etice și specifice companiei noastre.

Pentru a face acest lucru, Parapet a stabilit un sistem eficient de management al conformității. Include tratamentul transparent al donațiilor și contribuțiilor și a fost comunicat tuturor angajaților. Parapet a creat și mecanisme de control pentru a evita orice utilizare greșită. În plus, Parapet a desfășurat cursuri de instruire privind regulile și codurile de conduită pentru angajații din distribuție.

Biroul nostru de Conformitate asigură respectarea regulilor. Consiliază și sprijină consiliul de administrație în ceea ce privește măsurile preventive pentru evitarea și elucidarea încălcărilor și corupției.

SECURITATE

ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

La Parapet, oferim condiții de muncă sigure, sănătoase, care susțin și promovează performanța. Toate acestea asigură succesul companiei noastre. Departamentul de Securitate și Sănătate în Muncă se asigură în permanență că sunt respectate condițiile optime de muncă. Membrii echipei Parapet sunt cel mai important element al companiei, iar siguranța lor este o prioritate pentru noi. Știm că aceste condiții de muncă sigure, sănătoase și care promovează performanța contribuie în mod semnificativ la succesul companiei.

Colaborăm în permanență cu Departamentul nostru de sănătate și securitate în muncă pentru a crea și menține condițiile optime pentru desfășurarea activității. Colegii noștri sunt coloana vertebrală a afacerii noastre și, prin urmare, sunt implicați activ în luarea deciziilor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. Periodic, ei participă la seminarii și traininguri în domeniul siguranței muncii.

Consiliul de conducere, directorii și angajații, cu toții sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au și colaborează pentru a evita accidentele, îmbolnăvirile, dar și periclitarea reciprocă la locul lor de muncă. Urmăm o abordare preventivă în ceea ce privește siguranța muncii, element considerat esențial în dezvoltarea companiei.